Skip to content

Dmitry Bortniansky – Tebe Poem

Soprano

Alto

Alto

Tenor

Bass

Tebe Poem:   Dmytro Bortniansky – phonetic transcription

Tee beyah poyem
Tee beyah bla ga sla vime
Tee beyah bla ga da rime  Ga spa dee
Eee mahlim tee cia bo jeh nash  X3  
bo jeh nash
Mahlim tee cia bo jeh nash X2
%d bloggers like this: